Oznakowanie poziome
piktogramy ostrzegawcze
Oznakowanie poziome
malowanie ciągów komunikacyjnych
Oznakowanie poziome
wyznaczanie miejsc postojowych
Oznakowanie poziome
piktogramy ostrzegawcze
Oznakowanie poziome
previous arrow
next arrow
Slider

Metody oznakowania poziomego

malowanie pasow dla pieszych zolta farba

Malowanie

Malowanie wykonujemy farbami wysokiej jakości przeznaczonymi do trwałego znakowania, które dobierane są do nawierzchni oraz warunków panujących w miejscu wykonywania usługi. Korzystamy między innymi z farb dwuskładnikowych na bazie żywic epoksydowych, farb epoksydowych chemoodpornych i drogowych.

oznakowanie poziome wyklejane czarno-zolte pasy

Wyklejanie

Druga metoda to wyklejanie ciągów komunikacyjnych taśmą samoprzylepną przystosowaną do tego typu aplikacji. Wyklejanie często stosuje się przy oznakowaniu tymczasowym, ze względu na prosty proces usuwania. Wyklejanie ciągów komunikacyjnych wykonujemy za pomocą specjalistycznych taśm.

Elementy oznakowania poziomego

Ciągi komunikacyjne dla pieszych to miejsca bezpieczne dla ruchu pieszego. Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią przestrzeń dla ruchu pieszego, uwzględniając miejsca ewakuacyjne i przejścia dla pieszych.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń, budynków i obiektów, w których mogą przebywać ludzie. Drogi ewakuacyjne muszą umożliwiać szybkie wydostanie się na otwartą przestrzeń. Drogi i wyjścia ewakuacyjne NIE MOGĄ być zastawione i muszą być utrzymane w należytym porządku.

Miejsca gdzie przecinają się trasy dla pieszych i pojazdów muszą być oznakowane przejściem dla pieszych, włącznie z krawężnikami w których chodnik jest podnoszony. Piesi i kierowcy powinni mieć jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach.

Transport wewnątrzzakładowy jest bezpośrednio związany z logistyką produkcji i przepisami BHP. Organizacja transportu powinna być dostosowana do specyfiki pracy danej firmy i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Ponadto muszą zostać wytyczone drogi ewakuacyjne, a przemieszczanie ładunków odbywać się tak, by zminimalizować koszty. Ruch kołowy musi mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń regulowaną ustawą.

Znaki informacyjne w formie grafiki lub napisu. Piktogram musi zostać umieszczony w widocznym miejscu i być czytelny i jasny w odbiorze dla wszystkich pracowników. Szczegółowe zasady co powinno zostać oznaczone piktogramem określają przepisy BHP.

Umieszczane są na nawierzchni jezdni w postaci linii ciągłych, przerywanych, strzałek, symboli, napisów lub znaków. Znaki pomagają w organizacji ruchu i zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Rozmieszczenie i sposób wykonania znaków poziomych są określone osobnymi przepisami.

Podczas organizacji stanowiska pracy należy uwzględnić wymagania ergonomii pracy i zasady BHP. Odpowiednio oznaczone stanowisko zapewni pracownikowi bezpieczną przestrzeń roboczą, dostęp do ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych.

USUWANIE OZNAKOWANIA

Istnieją dwie metody usuwania starego oznakowania - mechaniczna i chemiczna.
Rozwiązanie dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta

Nasi klienci

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów już dziś.
Zadbaj o bezpieczeństwo i warunki pracy w swoim zakładzie produkcyjnym
dzięki ciągom komunikacyjnym LINIOWO.

Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.
Dębówka 17E
20-823 Lublin
NIP: 7133096652

Telefon: ‭+48 517 164 154
Email: info@liniowo.pl