Droga do bezpieczeństwa Oznakowanie poziome Hale produkcyjne i magazynowe
Droga do bezpieczeństwa
Oznakowanie poziome
Hale produkcyjne i magazynowe
przeczytaj na blogu
Droga do bezpieczeństwa Projektujemy malujemy oraz montujemy systemy oznakowania
Droga do bezpieczeństwa
Projektujemy malujemy oraz montujemy
systemy oznakowania
więcej o ofercie
Droga do bezpieczeństwa Oznakowanie terenów przyzakładowych Linie, symbole, znaki
Droga do bezpieczeństwa
Oznakowanie terenów przyzakładowych
Linie, symbole, znaki
więcej o ofercie
Droga do bezpieczeństwa Kompleksowe oznakowanie parkingów i miejsc specjalnych
Droga do bezpieczeństwa
Kompleksowe oznakowanie
parkingów i miejsc specjalnych
przeczytaj na blogu
Droga do bezpieczeństwa Systemy zabezpieczające Gotowe zabezpieczenia i wygrodzenia
Droga do bezpieczeństwa
Systemy zabezpieczające
Gotowe zabezpieczenia i wygrodzenia
Zobacz i zamów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data aktualizacji – 10.01.2022 roku

Dobrze Cię tu widzieć!

Traktujemy Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcamy Cię do regularnego zaglądania do zakładki, na której jest on umieszczony.

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Administratorem danych jest Zaopatrzenie i usługi dla przemysłu Kamil Kołpa z siedzibą w Łążku Garcnarskim 18, 23-300 Janów Lubelski wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000710322, posiadająca numer NIP 7133096652, posiadająca numer REGON 36907912200000.
2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej:
info@liniowo.pl.
3. Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
4. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
3. Korzystamy narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.
3. Już na tym etapie chcemy Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach
i na następujących podstawach prawnych:

CELPODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE
O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa pocztyWysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowejW tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na FacebookuPodstawą przetwarzania jest uprawnienie nas jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowy/rachunkowyJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

TWOJE PRAWA

1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
b) Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
c) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode nas, jako od administratora Twoich danych
osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
g) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu,
innemu administratorowi.
h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
3. Z uwagi na korzystanie z usług Google, LinkedIn czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

a) Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:

i. Google LLC, Irlandia, Dublin - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej (Google Workspace,
dawniej Google G - Suit);
ii. IBIF Sp. z o. o. ul. Szerokie 56N, 20‐050 Lublin, NIP: PL712-32-35-247– Agencja zajmująca się budowaniem i projektowaniem stron internetowych, płatnymi kampaniami Google Ads
iii. widoczni Artur Wojczal ul. Złotowskiej 41, Poznań, NIP: 596-13-64-013 - agencja marketingu internetowego zajmująca się pozycjonowaniem stron internetowych
iv. Michał Brogowski SD Al. Racławickie 24a/14, 20-037 Lublin NIP: 712 250 78 15 – podmiot wspierający w zakresie projektów graficznych;
v. H88 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadająca numer KRS: 0000612359, działająca pod marką handlową „cyber_folks” – podmiot odpowiedzialny za serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
vi. Jakub Niedziałek, działający pod firmą „PIERWSZY Jakub Niedziałek” z siedzibą pod adresem: Kasztelańska 7, 20-810 Lublin, NIP: 712 247 39 15 – Agencja kreatywna zajmująca się obsługą i prowadzeniem social mediów, edycją tekstów oraz edycją zdjęć, które zamieszczane są na naszych stronach;
vii. Microsoft Azure by Microsoft Corporation – podmiot odpowiedzialny za serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
viii. LinkedIn Ireland Unlimited Company (“LinkedIn Ireland”) – w celu korzystania z platformy społecznościowej dostępnej dla użytkowników strony internetowej Administratora.

b) Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
ii. Google ADS by Google LLC – narzędzie marketingowe;
iii. Facebook, Inc. – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych;
iv. Alphabet Inc. – konglomerat i holding powołany przez Google – właściciel przedsiębiorstw, których poprzednim właścicielem lub podmiotem nadrzędnym
było przedsiębiorstwo Google.

5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności
niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
b) YouTube – https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/usersettings/privacy/
c) LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
4. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
5. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, YouTube.
b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel,

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować naszą ofertę.
6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:https://policies.google.com/privacy?hl=pl
7. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001, zapewniając bezpieczeństwo przekazanych danych.

USŁUGA GOOGLE ADS

1. Korzystamy z Google ADS w celu zwrócenia Twojej uwagi na naszą ofertę za pomocą materiałów reklamowych i promocyjnych tj. Google ADS na zewnętrznych stronach internetowych.
2. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google LLC za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców mogą być mierzone.
3. Oznacza to, że jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google ADS przechowa plik cookie na Twoim urządzeniu.
4. Te pliki cookies nie służą do zidentyfikowania Ciebie i w zależności od ich rodzaju wygasają po upływie określonego czasu.
5. Te pliki cookies służą do rozpoznawania Twojej przeglądarki internetowej.
6. Dla Twojego spokoju od razu chcemy Cię uprzedzić, że nie zbieramy żadnych danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych i promocyjnych.
7. Naszym celem jest jedynie zebranie analiz statystycznych od Google, by w przyszłości prowadzić efektywne i zoptymalizowane kampanie marketingowe. Na podstawie analizy oceniamy, które z naszych działań marketingowych były skuteczne, a na które nie warto poświęcać naszych środków finansowych i energii.
8. Pamiętaj proszę, że nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.
9. Twoja przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerami Google. Co za tym idzie, nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalszy użytek danych, które są zebrane za pomocą tego narzędzia przez Google. Jeśli jednak interesują Cię szczegóły to zapraszamy do odwiedzenia strony wskazane niżej. Tam otrzymasz dostęp do szczegółów dotyczących usługi Google ADS. Zapraszamy - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

PIKSEL FACEBOOKA

1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
2. Chcemy, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
3. Na swojej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

1. Umieszczamy na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Alphabet Inc.
2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.
2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zaufali nam