Czy wykonujecie piktogramy o niestandardowych wymiarach, kolorystyce i wzorze?

Tak, piktogramy mogą mieć niestandardowy wymiar, kolor i kształt. Staramy się dostosować projekt do wymagań miejsca, gdzie oznakowanie będzie wykonane.

Leave a Comment