Powrót do pracy w dobie koronawirusa

Obecne czasy przysparzają nam dużo stresu i zmartwień. Rząd znosi kolejne obostrzenia, ale  do powrotu do normalności jeszcze długa droga przed nami. Duża liczba firm na czas pandemii zleciła swoim pracownikom pracę z domu. Od połowy maja część zatrudnionych powoli wraca do biur. Jakie środki ostrożności należy zachować, żeby nie narażać siebie i innych?

Bezpieczny powrót do pracy

Państwowej Inspekcji Pracy opublikowała zalecenia dla Pracodawców, Przedsiębiorców i  osób organizujących pracę innym osobom. Pełny komunikat Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczek znajdziecie TUTAJ. Wytyczne obejmują środki techniczne, środki organizacyjne, środki ochrony osobistej, środki behawioralne i działania przeciwepidemiczne. 

Według informacji przekazanych przez PIP odstęp między stanowiskami pracy powinien wynosić 1,5 m. Można to osiągnąć przez montowanie ekranów, przegród z pleksi i wyznaczanie taśmą na podłodze stref pracy. Bardzo ważna jest też prawidłowa wentylacja pomieszczeń. 

Jeśli pozwalają na to warunki zakładu pracy, zaleca się wprowadzenie zmian organizacyjnych, jak system zmianowy i podział na zespoły pracujące bez kontaktu między sobą. Rozwiązaniem, do którego przekonuje się coraz więcej pracodawców jest praca zdalna w domu. Zatrudnieni, którzy z uwagi na swoje obowiązki nie muszą przebywać w siedzibie firmy powinni mieć możliwość wyboru pracy na home office.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni mieć dostęp do rękawiczek lub płynu dezynfekcyjnego. W nowych zaleceniach znajdziemy też informację o konieczności noszenia rękawiczek przez osoby pracujące w placówkach handlowych i restauracjach. Czy konieczne jest noszenie maseczek w pracy?Aktualne zalecenia mówią jasno w jakich przypadkach konieczne jest zasłanianie ust i nosa. Maseczki powinny być noszone podczas chodzenia po ulicy, wizyt w urzędzie, sklepie i podczas świadczenia usług. Jest kilka wyjątków. Jedną z takich grup są pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych, chyba, że mają bezpośredni kontakt i obsługują w tych miejscach klientów i interesantów.  Więcej o zaleceniach znajdziesz TUTAJ.

Środki ochrony indywidualnej to nie jedyne rozwiązanie

Środki ochrony indywidualnej  to nie jedyne rozwiązania dostępne dla poprawy bezpieczeństwa pracowników. Równie ważne jest wprowadzenie  nowych nawyków, takich jak częstsze mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcja powierzchni, niepodawanie ręki na powitanie, częstsze sprzątanie i wietrzenie pomieszczeń, zakrywanie ust i nosa podczas kichania lub kaszlu. Dla niektórych może to być oczywiste, ale cały czas warto przypominać, że jeżeli czujemy się chorzy, mamy podwyższoną temperaturę, kaszel lub katar to nie przychodzimy do pracy. Odpowiedzialność za współpracowników spoczywa na nas. 

Bardzo ważne jest też właściwie informowanie pracowników o wprowadzonych zmianach i środkach ostrożności. Bez tego personel może czuć się zagubiony i zdezorientowany. Zadaniem pracodawcy jest zapewnić nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale również komfort psychiczny podczas wykonywania pracy. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja tabliczek informacyjnych, znaków i instrukcji w widocznych miejscach, gdzie każdy z pracowników będzie mógł się zapoznać z nowymi regułami. 

Zadbać o zdrowie pracowników można także poprzez właściwe oznakowanie powierzchni. Należy wyznaczyć bezpieczne strefy, w których swobodnie można się poruszać. Można to zrobić za pomocą taśm, specjalnych farb lub barierek. Obszary niebezpieczne oznakowuje się piktogramami, naklejkami ostrzegawczymi oraz słupkami. Bardzo praktycznym rozwiązaniem dla zachowania dystansu między pracownikami a klientem jest wyklejanie taśmą np. miejsc stania w kolejce w urzędzie lub sklepie. 

Nowa rzeczywistość wymusza na nas dostosowanie się do odmiennych warunków. To od nas zależy w jaki sposób będziemy radzić sobie z wyzwaniami powrotu do pracy w dobie pandemii. Jeśli szukasz skutecznych rozwiązań dla swojej firmy skontaktuj się z nami. 

Inform Jakub Niedziałek Sp. z o. o.
Dębówka 17E
20-823 Lublin
NIP: 7133096652

Telefon: ‭+48 517 164 154
Email: info@liniowo.pl