Droga do bezpieczeństwa Oznakowanie poziome Hale produkcyjne i magazynowe
Droga do bezpieczeństwa
Oznakowanie poziome
Hale produkcyjne i magazynowe
przeczytaj na blogu
Droga do bezpieczeństwa Projektujemy malujemy oraz montujemy systemy oznakowania
Droga do bezpieczeństwa
Projektujemy malujemy oraz montujemy
systemy oznakowania
więcej o ofercie
Droga do bezpieczeństwa Oznakowanie terenów przyzakładowych Linie, symbole, znaki
Droga do bezpieczeństwa
Oznakowanie terenów przyzakładowych
Linie, symbole, znaki
więcej o ofercie
Droga do bezpieczeństwa Kompleksowe oznakowanie parkingów i miejsc specjalnych
Droga do bezpieczeństwa
Kompleksowe oznakowanie
parkingów i miejsc specjalnych
przeczytaj na blogu
Droga do bezpieczeństwa Systemy zabezpieczające Gotowe zabezpieczenia i wygrodzenia
Droga do bezpieczeństwa
Systemy zabezpieczające
Gotowe zabezpieczenia i wygrodzenia
Zobacz i zamów
Blog

Oznakowanie hal i magazynów – 4 rzeczy, o których trzeba pamiętać

04.12.2019

Layer-0

 

1. Nie zaczynamy od malowania ciągów komunikacyjnych.

Proces oznakowania przestrzeni zaczyna się dużo wcześniej niż samo malowanie linii farbą, wyklejanie taśmą czy montaż znaków. Pierwszym etapem jest audyt — zapoznanie się z warunkami, jakie panują na danym terenie, dostępnością miejsca i charakterem własności danej nieruchomości. Te informacje pomogą nam w wykonaniu właściwego i optymalnego projektu, który jest drugim etap oznakowania. Dopiero trzeci i ostatni to realizacja usługi i wcielenie projektu w życie. Taką kolejność stosujemy w przypadku obiektu, który jest już w użyciu. Warto pamiętać, że przy nowo powstałych budynkach proces zaczynamy od projektu. 

2. Sprawdźmy, kto jest zarządcą nieruchomości.

Oznakowanie poziome i pionowe rządzą się swoimi prawami. Przepisy i normy różnią się w zależności od miejsca, w którym oznakowanie będzie wykonywane. Podstawowe rozróżnienie, które należy wziąć pod uwagę to czy jest to teren prywatny, należący do miasta, gminy czy specjalnie chroniony osobnymi przepisami. Warto sprawdzić również kto jest zarządcą danej nieruchomości. To ułatwi określenie, jakie zasady będą obowiązywać przy wyznaczaniu ciągów komunikacyjnych. 

3. Zapoznajmy się z obowiązującymi przepisami i normami.

Przy projektowaniu oznakowania uwzględniamy między innymi przepisy przeciwpożarowe, przepisy budowlane, normy określające wielkość i szerokość dróg transportowych i otworów drzwiowych oraz przepisy wewnętrzne.  W przypadku terenów prywatnych, na których najczęściej wykonujemy oznakowanie, obecnie nie ma sztywnych wytycznych co do tego jak mają wyglądać ciągi komunikacyjne. Firmy prywatne mogą stosować własne zasady projektowania i wykonywania oznakowania. Co innego, jeśli malowane mają być pasy na przejściu dla pieszych w centrum miasta. Tutaj musimy ściśle trzymać się szczegółowych zaleceń. 

Norma PN-M-78010:1968 "Transport wewnętrzny — Drogi i otwory drzwiowe — Wytyczne projektowania" jasno przedstawia wymagania, jakie muszą spełniać drogi i otwory wejściowe wytyczane w danej nieruchomości. Co ciekawe norma ta już nie obowiązuje, ale nie została zastąpiona żadną nową. Duża część specjalistów z branży BHP nadal się nią kieruje, stanowi również wskazówkę dla firm wykonujących oznakowania i wytyczających ciągi komunikacyjne. Opierając się na niej wiemy, jak szerokie powinny być drogi transportowe, aby były bezpieczne  dla pieszych, czyli szerokość ładunku niesionego przez daną osobę plus 15 cm z każdej strony oraz drogi transportowe dla środków transportowych — szerokość ładunku plus 30 cm wolnej przestrzeni z każdej strony. 

Drugi ważny dokument to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Według przepisów człowiek przebywający w budynku nie powinien mieć dalej niż 30 m do najbliższej gaśnicy. Sama gaśnica musi być łatwo dostępna i dobrze widoczna, sprawdza się oznaczenie jej położenia na ścianie i podłodze. Szerokość dojścia do sprzętu przeciwpożarowego powinna wynosić minimum 1 m. Zalecane jest rozmieszczenie przy wejściu/wyjściu i na klatce schodowej. Jeśli jest taka możliwość to w budynkach wielopoziomowych gaśnice powinny znajdować się na każdym piętrze w tym samym miejscu.  

Kolejne wytyczne, tym razem dotyczące dróg ewakuacyjnych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z każdego pomieszczenia, w którym przebywają ludzie powinno być wyjście ewakuacyjne do bezpiecznego miejsca poza budynkiem lub sąsiedniej strefy pożarowej. Szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić minimum 0,6 m szerokości na 100 osób, najmniejsza dopuszczalna szerokość to 0,9 m; 0,8 m, jeśli drzwi służą do ewakuacji do 3 osób. 

Przepisy i regulacje wewnętrzne firmy, w której wykonywane ma być oznakowanie również powinny zostać uwzględnione przy projekcie. Tam gdzie nie obowiązują przepisy wewnętrzne, pracodawca powinien zapewnić opracowanie zasad ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, to samo dotyczy znaków. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 4 transport wewnątrzzakładowy i magazynowanie) oraz szczegółowych zasad stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa. 

To tylko najważniejsze wymienione przepisy, które należy uwzględnić podczas projektowania i malowania ciągów komunikacyjnych.

4. Nie będzie dwóch identycznych oznakowań.

Do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie. Przestrzenie różnią się wielkością, przeznaczeniem, ilością osób, które w niej pracują i wieloma innymi czynnikami. Oznakowanie hal, magazynów i innych obiektów nie wygląda tak samo w każdym przypadku. Jako firma LINIOWO staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego klienta. 

Zaufali nam